Otištění vzpomínky na zesnulé

 Nabízíme možnost otištění vzpomínky na zesnulé. Vyřizuje Pohřební služba Eko Bi s. r. o.

Historie Českotřebovských novin/zpravodaje

Od července 2016 do prosince 2019 vycházel informační měsíčník pro občany města – Českotřebovské noviny. 

Mediální partnerství

Pokud chcete uvést na svých propagačních materiálech jako mediálního partnera
Českotřebovský zpravodaj
, budeme rádi. Napište nám a pošleme vám vhodné logo.

Inzerce v Českotřebovském zpravodaji

 Nabízíme možnost plošné inzerce. Vyberte si rozměr inzerce a vyplňte závaznou objednávku inzerce.

Anketa pro volební strany

 

Smyslem ankety bylo představit veřejnosti názory místních volebních stran na aktuální nebo nadčasová témata, která se týkají města Česká Třebová.

 

Vyšlo další číslo

Pokud nechcete čekat, až se tištěná verze objeví ve vaší poštovní schránce, můžete si přečíst elektronickou verzi ve formátu PDF nebo EPUB.

Harmonogram vydávání zpravodaje

Proč posílat příspěvky vždy do 14. dne v měsíci? Kdy budu mít Českotřebovský zpravodaj ve schránce?

Českotřebovský zpravodaj

 Podrobnosti o statutu periodika a fungování zpravodaje. Účelem Českotřebovského zpravodaje je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.

Příspěvky do Kalendáře akcí

Pokud organizace plánuje nějakou událost, na kterou chce pozvat veřejnost, k jejímu otištění slouží dvoustrana periodika, která nese označení Kalendář akcí. Pravidelné akce (kino, muzeum, galerie aj.) i jednorázové události musí být posílány jako textový soubor vždy ve stejném formátu.

Příspěvky zastupitelů města

Členové zastupitelstva města Česká Třebová mají možnost publikovat své názory a sdělení týkající se tohoto územního samosprávného celku. Za jeden politický subjekt lze podat libovolné množství příspěvků, které ale celkem nepřekročí stanovený maximální rozsah.

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS