Mediální partnerství

Pokud chcete uvés na svých propagačních materiálech jako mediálního partnera
Českotřebovské noviny
, budeme rádi.

Vyberte si, které logo se vám hodí, viz níže. Formát PNG nebo AI.

1) Českotřebovské noviny – Informační měsíčník města Česká Třebová


 

2) Českotřebovské noviny


Inzerce v Českotřebovských novinách

 Zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo na svém jednání dne 5. března 2018 možnost inzerce v Českotřebovských novinách. Podmínky, objednávka a ceník inzerce...

Anketa pro volební strany

 

Smyslem ankety bylo představit veřejnosti názory místních volebních stran na aktuální nebo nadčasová témata, která se týkají města Česká Třebová.

 

Vyšlo další číslo novin

Pokud nechcete čekat, až se tištěná verze objeví ve vaší poštovní schránce, můžete si přečíst elektronickou verzi ve formátu PDF nebo EPUB.

Harmonogram vydávání novin

Proč posílat příspěvky vždy do 15. dne v měsíci? Kdy budu mít Českotřebovské noviny ve schránce?

Českotřebovské noviny

 Podrobnosti o statutu periodika a fungování novin. Účelem Českotřebovských novin je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.

Příspěvky do Kalendáře akcí

Pokud organizace plánuje nějakou událost, na kterou chce pozvat veřejnost, k jejímu otištění slouží dvoustrana periodika, která nese označení Kalendář akcí. Pravidelné akce (kino, muzeum, galerie aj.) i jednorázové události musí být posílány jako textový soubor vždy ve stejném formátu.

Příspěvky zastupitelů města

Členové zastupitelstva města Česká Třebová mají možnost publikovat své názory a sdělení týkající se tohoto územního samosprávného celku. Za jeden politický subjekt lze podat libovolné množství příspěvků, které ale celkem nepřekročí stanovený maximální rozsah.

Jak poslat příspěvek za organizaci/občana?

Organizace působící v České Třebové a občané mají možnost informovat širokou veřejnost o důležitém dění a zajímavých událostech. Mělo by jít o kratší a výstižný text, který se bude dobře číst. Autor musí příspěvek podepsat celým svým jménem a názvem organizace. Rozsah zpráv je omezen počtem znaků.

Jak zasílat příspěvky do ČTN?

Chcete publikovat příspěvek nebo pozvánku na akci? Připravili jsme přehledný soupis doporučení, která nám společně pomohou zvládnout vše rychle a bez komplikací.

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS