Jak zasílat příspěvky?

Chcete publikovat příspěvek nebo pozvánku na akci? Připravili jsme přehledný soupis doporučení, která nám společně pomohou zvládnout vše rychle a bez komplikací.
Požadavky jsou rozděleny do tří samostatných článků podle toho, o jaký typ příspěvku se jedná. Záleží na tom, zda článek píše:

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS