Složení redakční rady

Redakční rada slouží jako podnětný a kontrolní orgán redakce. Členové redakční rady se schází jednou měsíčně ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Redaktorka získává zpětnou vazbu po vydání každého čísla novin a další, viz Jednací a organizační řád redakční rady.

Aktuální složení redakční rady od 1. dubna 2019:

Mgr. Gabriela Boháčková – ředitelka Městské knihovny Česká Třebová,
Jan Gregar (ODS),
Dana Kokešová (ČSSD),
Mgr. Jaroslav Lainz (Česká pirátská strana),
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D. (Nestraníci),
Ing. Jiří Prokop (Koalice pro Českou Třebovou),
Mgr. Hana Sychrová – redaktorka Českotřebovských novin.

 Ilustrační foto, osoba tvori poznamky

Složení redakční rady v období 6. června 2016 – 10. 12. 2018:

Mgr. Gabriela Boháčková – Městská knihovna Česká Třebová,
Jan Gregar – občan města,
Jan Jasanský – zástupce z opozičního subjektu Třebováci PRO Sport a Zdraví,
Dana Kokešová –
zástupce z koaličního subjektu ČSSD (od 9. května 2017),
Mgr. Zuzana Kupková, Ph.D.
– občan města,
Adolf Macek – zástupce z opozičního subjektu KSČM,
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D. – zástupce koaličního subjektu Nestraníci s podporou TOP 09,
Ing. Věra Pirklová
– tajemnice Městského úřadu,
Ing. Václav Polák - zástupce z koaličního subjektu ČSSD,
Ing. Jiří Prokop – zástupce z opozičního subjektu KDU-ČSL, SZ, SNK ED,
Mgr. Hana Sychrová – redaktorka Českotřebovských novin.

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS