Českotřebovský zpravodaj

Od července 2016 vydává město Česká Třebová ve spolupráci s Městskou knihovnou Česká Třebová informační měsíčník pro občany města – Českotřebovský zpravodaj (dříve Českotřebovské noviny).


Účelem Českotřebovského zpravodaje je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.

Periodikum je vydáváno v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, a je evidováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 22480.

Jednotlivé příspěvky (články) týkající se dění ve městě Česká Třebová píší zaměstnanci městského úřadu, zastupitelé a organizace a posílají je do redakce. Tam jsou evidovány odpovědným redaktorem, zařazovány dle tématu do příslušných rubrik a připravovány k tisku. Podobným způsobem jsou zveřejňovány chystané události ve městě v tzv. Kalendáři akcí. Tento seznam akcí se nachází vždy uprostřed novin a dá se z nich (opatrně) vytrhnout a používat samostatně.

Českotřebovský zpravodaj je ve své tištěné podobě měsíčník, proto je nutné poslat příspěvky a fotografie vždy do 14. dne daného měsíce, aby celý proces byl dokončen včas a zpravodaj byl doručeny do každé domácnosti ve městě, včetně místních částí Kozlov, Lhotka, Skuhrov a Svinná. Roznos probíhá vždy poslední pracovní dny v měsíci.

V Českotřebovském zpravodaji je možná plošná inzerce.

Otištění vzpomínky na zesnulé ve zpravodaji lze objednat u Pohřební služby na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu Statut periodika, Pravidla periodika a Jednací a organizační řád redakční rady z roku 2023.

 

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS