Českotřebovské noviny

 Podrobnosti o statutu periodika a fungování novin. Účelem Českotřebovských novin je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.

Inzerce v Českotřebovských novinách

 Zastupitelstvo města Česká Třebová schválilo na svém jednání dne 5. března 2018 možnost inzerce v Českotřebovských novinách. Podmínky, objednávka a ceník inzerce...

Jak zasílat příspěvky do ČTN?

Chcete publikovat příspěvek nebo pozvánku na akci? Připravili jsme přehledný soupis doporučení, která nám společně pomohou zvládnout vše rychle a bez komplikací.

Příspěvky zastupitelů města

Členové zastupitelstva města Česká Třebová mají možnost publikovat své názory a sdělení týkající se tohoto územního samosprávného celku. Za jeden politický subjekt lze podat libovolné množství příspěvků, které ale celkem nepřekročí stanovený maximální rozsah.

Příspěvky do Kalendáře akcí

Pokud organizace plánuje nějakou událost, na kterou chce pozvat veřejnost, k jejímu otištění slouží dvoustrana periodika, která nese označení Kalendář akcí. Pravidelné akce (kino, muzeum, galerie aj.) i jednorázové události musí být posílány jako textový soubor vždy ve stejném formátu.

Jak poslat příspěvek za organizaci/občana?

Organizace působící v České Třebové a občané mají možnost informovat širokou veřejnost o důležitém dění a zajímavých událostech. Mělo by jít o kratší a výstižný text, který se bude dobře číst. Autor musí příspěvek podepsat celým svým jménem a názvem organizace. Rozsah zpráv je omezen počtem znaků.

Harmonogram vydávání novin

Proč posílat příspěvky vždy do 15. dne v měsíci? Kdy budu mít Českotřebovské noviny ve schránce?

Anketa pro volební strany

 

Smyslem ankety bylo představit veřejnosti názory místních volebních stran na aktuální nebo nadčasová témata, která se týkají města Česká Třebová.

 

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS