Českotřebovský zpravodaj

 Podrobnosti o statutu periodika a fungování zpravodaje. Účelem Českotřebovského zpravodaje je poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu.

Inzerce v Českotřebovském zpravodaji

 Nabízíme možnost plošné inzerce. Vyberte si rozměr inzerce a vyplňte závaznou objednávku inzerce.

Jak zasílat příspěvky?

Chcete publikovat příspěvek nebo pozvánku na akci? Připravili jsme přehledný soupis doporučení, která nám společně pomohou zvládnout vše rychle a bez komplikací.

Otištění vzpomínky na zesnulé v Českotřebovském zpravodaji

 Nabízíme možnost otištění vzpomínky na zesnulé. Vyřizuje Pohřební služba Eko Bi s. r. o.

Příspěvky zastupitelů města

Členové zastupitelstva města Česká Třebová mají možnost publikovat své názory a sdělení týkající se tohoto územního samosprávného celku dle tiskového zákona.

Historie Českotřebovských novin/zpravodaje

Od července 2016 do prosince 2019 vycházel informační měsíčník pro občany města – Českotřebovské noviny. 

Příspěvky do Kalendáře akcí

Pokud organizace plánuje nějakou událost, na kterou chce pozvat veřejnost, k jejímu otištění slouží dvoustrana periodika, která nese označení Českotřebovský kalendář. Pravidelné akce (kino, muzeum, galerie aj.) i jednorázové události musí být posílány jako textový soubor vždy ve stejném formátu.

Jak poslat příspěvek za organizaci/občana?

Organizace působící v České Třebové a občané mají možnost informovat širokou veřejnost o důležitém dění a zajímavých událostech. Mělo by jít o kratší a výstižný text, který se bude dobře číst. Autor musí příspěvek podepsat celým svým jménem a názvem organizace. Rozsah zpráv je omezen počtem znaků.

Harmonogram vydávání zpravodaje

Proč posílat příspěvky vždy do 14. dne v měsíci? Kdy budu mít Českotřebovský zpravodaj ve schránce?

Anketa pro volební strany 2018

 

Smyslem ankety bylo představit veřejnosti názory místních volebních stran na aktuální nebo nadčasová témata, která se týkají města Česká Třebová.

 

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS