Historie Českotřebovských novin/zpravodaje

Od července 2016 do prosince 2019 vydávalo město Česká Třebová ve spolupráci s Městskou knihovnou Česká Třebová informační měsíčník pro občany města – Českotřebovské noviny.

Dne 9. prosince 2019 zastupitelé města schválili fúzi Českotřebovských novin a Českotřebovského zpravodaje, ze které vyplynulo mimo jiné následující:
• Od ledna 2020 se mění název městského periodika na Českotřebovský zpravodaj.
• Uzávěrka pro posílání příspěvků je vždy 14. den v měsíci.
• Nově bude možné objednat si otištění vzpomínky na zesnulé ve zpravodaji u Pohřební služby městské společnosti Eko Bi s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160, Česká Třebová.

Účelem Českotřebovských novin bylo poskytovat občanům informace o dění ve městě Česká Třebová, z městského úřadu a od místních organizací nejen v oblasti kultury, školství, volného času a sportu. Za vydávání novin odpovídalo město Česká Třebová a Městská knihovna.

Periodikum bylo vydáváno v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, a evidováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem E 22480.

Českotřebovské noviny vycházely každý měsíc a byly doručovány do každé domácnosti ve městě, včetně místních částí Kozlov, Lhotka, Skuhrov a Svinná. Tiskly se v nákladu 7 200 kusů. Celkem vyšlo 42 čísel, které jsou v archivu.

Vydávání odpovídalo schváleným dokumentům Statut periodika, Pravidla periodika a Jednací a organizační řád redakční rady z roku 2016, resp. 2018, kdy zastupitelé města schválili možnost inzerce v městském periodiku.

KULTURA | SPORT | POLITIKA | MĚSTO | AKCE | VZDĚLÁVÁNÍ | VOLNÝ ČAS